Ćwiczenia a ryzyko raka piersi

Jestem 35-letnią kobietą i cieszę się dobrym zdrowiem. Jestem osobą bardzo zapracowaną, jako matka, żona i nauczyciel w szkole. Nie ćwiczę zbyt dużo a w mojej rodzinie zdarzały się przypadki raka piersi. Czy ćwiczenia naprawdę zmniejszają ryzyko raka piersi?

Jesteśmy ofiarami tyranii przepełnionego harmonogramu! Pomimo całego czasu i urządzeń pracujących [dla nas], które możemy wykorzystać, wciąż usiłujemy znaleźć czas by zadbać o kondycję naszych ciał, a nawet (co jest jeszcze bardziej smutne) o dobry stan naszej relacji z Jezusem. Obie wymienione czynności wymagają czasu i rozważnego zaplanowania. Pełnia naszego ciała, umysłu i ducha zależy od priorytetów, które wybieramy.

Ćwiczenie jest formą aktywności fizycznej, która jest zaplanowana, zorganizowana, powtarzana i wykonywana w celu poprawy zdrowia i kondycji fizycznej. Regularne ćwiczenia są nie tylko środkiem zapobiegawczym; działają również na rzecz utrzymania zdrowia w najlepszej możliwej postaci, jego ochrony, a także zapewniają wiele korzyści. Komitet Doradczy ds. Aktywności Fizycznej Amerykanów (Physical Activity Guidelines for Americans Advisory Committee – PAGA), w skład którego wchodzi trzynastu czołowych ekspertów w dziedzinie nauki zajmującej się ruchem ciała człowieka/ćwiczeń fizycznych (exercise science) i zdrowia publicznego, zgromadził w postaci tabeli zalety ćwiczeń1:

KORZYŚCI ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z REGULARNĄ AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ

Dzieci i młodzież

Mocne dowody

Poprawa wydolności sercowo-oddechowej i kondycji mięśni
Poprawa zdrowia kości
Poprawa biomarkerów sercowo-naczyniowych i zdrowia metabolicznego
Korzystna budowa ciała

Umiarkowanie udowodnione

Redukcja objawów depresji

Dorośli i starsi

Mocne dowody

Mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci
Mniejsze ryzyko choroby wieńcowej
Mniejsze ryzyko udaru
Mniejsze ryzyko wysokiego ciśnienia krwi
Mniejsze ryzyko niekorzystnego profilu lipidowego krwi
Mniejsze ryzyko cukrzycy typu 2
Mniejsze ryzyko zespołu metabolicznego
Mniejsze ryzyko raka jelita grubego
Mniejsze ryzyko raka piersi
Zapobieganie przybieraniu na wadze
Utrata masy ciała, szczególnie w połączeniu ze zmniejszonym spożyciem kalorii
Poprawa wydolności sercowo-oddechowej i kondycji mięśni
Zapobieganie upadkom
Redukcja objawów depresji
Lepsza funkcja poznawcza (u starszych)

Umiarkowanie mocne dowody

Lepsze zdrowie funkcjonalne (u starszych)
Zmniejszona otyłość brzuszna

Umiarkowanie udowodnione

Mniejsze ryzyko złamania biodra
Mniejsze ryzyko raka płuc
Mniejsze ryzyko raka endometrium
Utrzymanie masy ciała po utracie wagi
Zwiększona gęstość kości
Poprawa jakości snu

Wyniki badań doprowadziły do tych zaleceń (aktywności fizycznej) mają zastosowanie do wszystkich narodów i grup etnicznych. Są to przekonujące dowody, świadczące o tym, że osoby aktywne fizycznie przez ok. 7 godzin w tygodniu mają o 40% niższe ryzyko przedwczesnej śmierci od osób, które są aktywne przez mniej niż 30 minut tygodniowo. Istnieje nawet znacznie mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci, jeżeli ludzie spędzają dwie i pół godziny tygodniowo, na co najmniej umiarkowanej aerobowej aktywności fizycznej.

Wykazano, że regularne ćwiczenia zmniejszają ryzyko raka piersi u kobiet. W opublikowanej w 2013 roku analizie Global Burden od Disease Study potwierdzono wpływ regularnych ćwiczeń na raka piersi; wykazano, że istnieją korzyści nawet w grupach o niższym poziomie aktywności (150 minut marszu w tygodniu). Ochrona [przed zachorowaniem] wzrasta w bardziej aktywnych grupach. W przypadku raka jelita grubego, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i udaru obowiązuje podobny wzorzec korzyści płynących z wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Ponad 150 lat temu Ellen G. White powiedziała: „Chodzenie, we wszelkich możliwych formach gdziekolwiek jest to możliwe, jest najlepszym ćwiczeniem, ponieważ podczas chodzenia wszystkie mięśnie są pobudzane do działania”2.

Poświęć czas na ćwiczenia – chodzi przecież o Twoje zdrowie!

1 U.S. Department of Health and Human Services, Physical Activity Guidelines for Americans, 2008 s. 9-12. Wersja on-line: www.health.gov/paguidelines
2 Ellen G. White, Experience, [w:] The Health Reformer, 1 lipca 1872.

Obserwuj nas

Dane adresowe

skrytka pocztowa 216
Bielsko Biała
43-300
Back to top