|

ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi Nasz wnuk jest niespokojny i ciężko mu postępować zgodnie z poleceniami. Jego nauczyciel irodzice mówią, że jest nieuważny, nadpobudliwy oraz bardzo impulsywny. W związku z tymprzypisali mu etykietkę dziecka…