Wydaje mi się, że tak wiele osób przechodzi udar mózgu, a ja martwię się, ponieważ moja żona miała już kilka mikroudarów – które podobno mogą przepowiadać udar mózgu. Co powinniśmy zrobić?

Udar mózgu polega na przerwaniu dopływu krwi do mózgu skutkującym jego trwałym uszkodzeniem, a nawet śmiercią.

Większość udarów występuje u osób z nadciśnieniem tętniczym i tych, w których rodzinie pojawiały udary mózgu. Inne rodzaje udarów mogą obejmować zakrzepicę lub zator (skrzep wędrujący do mózgu). Krwotok śródmózgowy (udar krwotoczny) występuje w przypadku, pękających naczyń krwionośnych, a krwawienie do mózgu powoduje jego uszkodzenie. Osoba z objawami wskazującymi na udar powinna otrzymać natychmiastową pomoc lekarską, ponieważ diagnoza może pozwolić na podjęcie działań ratunkowych, które z kolei mogą zmniejszyć dotkliwość skutków udaru.

Zapobieganie, jeśli jest możliwe, byłoby czymś znacznie lepszym od niwelowania jego skutków.

Wydaje się, że zastosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) jest wartością dodaną i niezależnym benefitem. Podkreślamy ten aspekt nie dlatego, że jest to podstawowa rekomendacja, której chcielibyśmy udzielić, ale dlatego, że może stanowić dla niektórych punkt sporny, a niezastosowanie leków przypisanych przez lekarza może być katastrofalne w skutkach.

Oczywiście ćwiczenia fizyczne oraz dieta o niskiej zawartości tłuszczu i soli odgrywają tutaj ogromną rolę. Unikanie palenia tytoniu i spożywania alkoholu obniża ryzyko udaru mózgu. Choć lekarstwa mogą obniżyć ryzyko udaru mózgu o 22%, niezdrowy styl życia zwiększa ryzyko podwójnie. Osoby spożywające pięć porcji owoców i warzyw dziennie, regularnie ćwiczące, unikające tytoniu i ograniczające spożycie alkoholu wykazują [w badaniach] mniej niż połowę liczby udarów niż standardowa grupa kontrolna.

Ważne jest, aby regularnie przeprowadzać badania kontrolne. Jedna osoba z naszej rodziny miała migotanie przedsionków, w czasach zanim jeszcze zalecane było leczenie przeciwzakrzepowe i doznała udaru mózgu co skończyło się paraliżem trwającym 14 lat. Prewencja ma kluczowe znaczenie, a dobry medyczny nadzór może wykryć problemy na tle medycznym wymagające konkretnego planu leczenia. Wielu udarom można zapobiec poprzez rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych na czas.

Mam wysoki poziom trójglicerydów a mój lekarz jest tym zaniepokojony. Jakie kroki zmieniające mój styl życia powinienem podjąć?

Na wstępie chcielibyśmy ponownie podkreślić znaczenie przestrzegania zaleceń lekarza. On lub ona zna cię jako osobę; w naszych artykułach mówimy w sposób ogólny o stylu życia.

Podwyższone trójglicerydy mogą rzeczywiście odzwierciedlać odziedziczony stan i mogą być modyfikowane przez określone leki. Lecz w dzisiejszym zachodnim społeczeństwie powszechne występowanie wysokiego poziomu trójglicerydów może dotyczyć jednej trzeciej populacji.

Wysokie trójglicerydy mogą odrywać rolę w wielu chorobach takich jak choroby serca, zespół metaboliczny i zapalenie trzustki.

Trójglicerydy są formą tłuszczu, a ich wysoki poziom obserwuje się u osób otyłych, nieaktywnych, palaczy, osób spożywających duże ilości alkoholu i węglowodanów. Zakrawające na epidemię spożycie gazowanych napojów o dużych rozmiarach w niektórych regionach świata takich jak Stany Zjednoczone ma przypuszczalnie ogromne znaczenie, ponieważ jest to poważny czynnik związany z otyłością.

Poziomy trójglicerydów powinny być niższe niż 150mg/dl, aby były prawidłowe. Graniczne, ale wysokie poziomy wynoszą od 150 do 199, wysokie 200-499 i bardzo wysokie powyżej 500mg/dl.

Pomocna może okazać się kontrola masy ciała, ćwiczenia i zdrowa dla serca dieta (wegetariańska). Alkohol jest szkodliwy dla poziomów trójglicerydów.

Niebezpieczeństwo podniesienia się poziomu trójglicerydów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i przyspieszenia zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Ważne jest, aby znać aktualne wyniki badań, podane w wartościach liczbowych opisujących nasz stan i utrzymywać trójglicerydy na prawidłowym poziomie.

Allan R. Handysides
Peter N. Landless

Tłumaczenie Natalia Kurz
Korekta Adam Kurz