Mój dwuletni wnuk prawie zmarł, po zjedzeniu kilku tabletek aspiryny. Zastanawiam się czy moglibyście odnieść się do tego tematu, ponieważ wiele osób opiekuje się małymi dziećmi.

Wiele leków, które można kupić bez recepty może okazać się śmiertelnie groźne, jeżeli zostaną spożyte w dużej ilości lub przez małe dzieci. Smak i kolor niektórych leków w płynie może sprawić, że będą atrakcyjne dla małych dzieci, zwłaszcza jeśli wyglądem przypominają słodycze.

Aspiryna może okazać się bardzo niebezpieczna dla małych dzieci, powodując silną kwasicę i zaburzenia metaboliczne. Żelazo w tabletach i oczywiście tabletki na sen lub leki przepisywane na nadciśnienie czy cukrzycę również mogą być wyjątkowo trujące dla dzieci.

Dzieci próbują i połykają dziwne substancje. Nigdy nie zapomnę 2-letniego chłopca, który zmarł na zatrucie arszenikiem, zaraz po przekroczeniu progu szpitala. Jego ojciec budował taras i przed położeniem każdego kamienia brukowego skrapiał przygotowaną podkładkę mieszanką zawierającą arsen. Mały chłopiec podszedł do niego i zanim ojciec zorientował się co się dzieje, nabrał łyk tego roztworu. Ojciec wezwał lekarza, który, nierozważnie, nakazał im jedynie obserwować chłopca. Rodzice zastosowali się do tej rady, przez co obserwowali jak chłopiec powoli umiera. Następnie w szalonym pośpiechu zabrali go do szpitala, ale było już za późno, żeby go uratować.

Dzieci są znane z tego, że potrafią napić się nafty czy też benzyny, a czasami doświadczają kaszlu, wdychając opary jednego z tych płynów, przez co ulegają tzw. „płynnemu zapaleniu płuc”. Silnie żrące substancje stosowane do odtykania przewodów kanalizacyjnych mogą powodować poważne uszkodzenie przełyku i żołądka oraz mogą poważnie uszkodzić, jeśli nie zabić, dziecko. Alkohol – zwłaszcza denaturat – może powodować ślepotę, a czterochlorek węgla, ostrą martwicę wątroby.

Jeżeli dana osoba połknie coś trującego, należy natychmiast zadzwonić na lokalny numer alarmowy. Upewnij się, że możesz podać wiek osoby, nazwę spożytej substancji, jak dużo jej zażyto, kiedy i czy ta osoba wymiotowała oraz ile czasu zajmie dotarcie do najbliższej placówki medycznej.

W Stanach Zjednoczonych zatelefonowanie pod numer 1-800-222-1222 sprawi, że dodzwonimy się do regionalnego centrum zatruć; wybranie numeru 9-1-1 sprawi, że połączymy się ze służbami ratunkowymi. Zasięgnij informacji na temat regionalnego centrum zatruć i przechowuj dane kontaktowe w łatwo dostępnym miejscu. Postępuj zgodnie z instrukcjami centrum kontroli zatruć. Ich dokładne informacje są w stanie zdziałać więcej niż przeciętny lekarz rodzinny.

Wywoływanie wymiotów powinno odbywać się jedynie na wyraźne polecenie lekarza, ponieważ niektóre substancje – takie jak benzyna czy nafta – mogą być niebezpieczne w przypadku ich zwymiotowania. Nigdy nie wywołuje się wymiotów u nieprzytomnej osoby. Jeśli dana osoba przestaje oddychać, utrzymuj drożność dróg oddechowych i stosuj sztuczne oddychanie. Zabierz pojemnik z trucizną i wymiociny do szpitala.

PREWENCJA

Zabezpieczenie domu przed zatruciem jest konieczne, gdy mieszkają w nim lub odwiedzają go małe dzieci. Szafy powinny być wyposażone w zatrzaski i zamki zabezpieczające przed dostępem dla dzieci. Niebezpieczne substancje należy przechowywać poza zasięgiem malutkich dzieci. Oznacza to ponowne, poważne przepatrzenie substancji przechowywanych pod zlewem, takich jak wybielacz chlorowy, detergenty do zmywarek, odrdzewiacz, mocne kwasy i zasady. Szafka na leki powinna się znajdować wysoko i być zamknięta.

Garaż to kolejny niebezpieczny obszar, magazyn substancji takich jak benzyna, rozcieńczalnik do farb i paliwo do zapalania węgla drzewnego. Nigdy nie umieszczaj trucizn w butelkach po napojach owocowych lub gazowanych, ponieważ dzieci mogą łatwo się pomylić.

Kluczem do prewencji jest bycie bardzo ostrożnym we wszystkim, co może wyrządzić krzywdę dzieciom.

Allan R. Handysides
Peter N. Landless

Tłumaczenie Natalia Kurz
Korekta Adam Kurz