Uzależnienia i niebezpieczne zachowania z całą pewnością negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Jaki jest najlepszy sposób na wyedukowanie młodzieży, jak unikać tych zachowań?

Zadałeś niezwykle istotne pytanie. Często myślimy, że edukacja i informacja to główne filary zapobiegania. Jeśli edukacja, czy zrozumienie szkodliwości tytoniu nie odstrasza w wystarczającym stopniu, ostrzeżenia na paczkach papierosów będą wystarczające, by powstrzymać ludzi od palenia. Niestety nie na tym polega problem.

Naklejki z ostrzeżeniami są bardzo ważne i niektóre kraje umieszczają je na alkoholach, ostrzegając przed spożywaniem ich przez kobiety w ciąży. Powinno być więcej takich ostrzeżeń. Mimo to psycholodzy i socjologowie odkryli, że nawet zagrażające życiu przypadki, jak ataki serca, czy wystąpienie raka, nie są wystarczającą motywacją do zmiany zdrowotnych nawyków większości ludzi. To przerażające! Czy powinniśmy czytać etykiety na produktach, które jemy lub pijemy? Oczywiście! Bardzo ważne jest, by wiedzieć o zawartości sody oczyszczonej, tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych , o liczbie kalorii produktów, które spożywamy. Gdybyśmy zwracali na to więcej uwagi, mielibyśmy mniej przypadków cukrzycy i nadciśnienia.

W obszarze niebezpiecznych zachowań – szczególnie uzależnień – jeśli sama edukacja jest niewystarczająca, co jeszcze powinniśmy robić? Przeprowadzono i przeanalizowano wiele badań, które pokazują potęgę więzi, czy też poczucia przynależności.

Ale z czym lub z kim powinniśmy mieć więź? Jeśli to ma pomóc ludziom w uniknięciu niebezpiecznych zachowań (spożywania alkoholu, używania narkotyków, doświadczania seksu przedmałżeńskiego itp.), muszą oni mieć silną więź z osobą, która ma duże znaczenie w ich życiu. To może być ktoś z rodziców, dziadków, nauczyciel, pastor, lub bliski przyjaciel. Jest i drugi bardzo ważny składnik – przywiązanie do systemu pewnych wartości moralnych.

Jaka jest wartość tego rodzaju przywiązania? Elastyczność to zdolność do radzenia sobie w trudnych okolicznościach i stresujących sytuacjach. Elastyczność to cecha, która kształtuje się z czasem, a wzmacnia ją wsparcie ze strony rodzin, członków kościoła, czy społeczności. Młodzi ludzie, którzy są przywiązani do tego typu ważnych rzeczy, są bardziej zadowoleni i mają więcej szacunku do siebie. To rozwija się dalej dzięki miłości, szacunkowi i akceptacji ze strony ważnych w ich życiu osób.

Istnieje jeszcze inny czynnik, który wzmacnia i przynosi więcej korzyści z pełnych wsparcia więzi. Jedna to aktywne prowadzenie młodzieży. Musimy stać się nauczycielami i życiowymi trenerami, dzieląc się z młodzieżą naszymi umiejętnościami i zdolnościami, bo to pomoże im w ich życiu.

Znaczące więzi i dobrzy przyjaciele pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Pozytywne przyjacielskie relacje wzmacniają zdrowie psychiczne, poczucie przynależności i posiadanie celu. To dotyczy ludzi w każdym wieku.

Allan R. Handysides i Peter N. Landless
tłumaczenie: Adam Kurz, kwiecien 2013r.