Za kilka miesięcy będę miał poważną, ale niepilną operację, podczas której mogę potrzebować transfuzji krwi. Co Adwentyści Dnia Siódmego uważają na temat transfuzji? Czy są one bezpieczne?

Adwentyści Dnia Siódmego jak najbardziej popierają transfuzję krwi. Zachęcamy członków naszego kościoła do bycia regularnymi dawcami, jeśli tylko istnieje taka możliwość, ponieważ krew jest „towarem” ratującym życie. Nowoczesne metody przesiewowe sprawiły, że transfuzje są bezpieczne i przynoszą wiele korzyści. Oczywiście, wszystkie zabiegi niosą ze sobą pewne ryzyko, natomiast korzyści płynące z dobrze wykonanych transfuzji, zdecydowanie je przeważają. 

Krew jest częścią ludzkiego układu krążenia, która pomaga dostarczać tlen i odżywiać wszystkie tkanki znajdujące się w ciele. Ponadto krew pomaga płucom zwracać dwutlenek węgla, a nerkom wszelkie zbędne odpady. Jest ona pomocna również w zachowaniu odpowiedniej temperatury ciała i rozprowadza hormony do konkretnych narządów docelowych.

Krew składa się z bogatego w białko płynu, zwanego osoczem, w którym to umieszczone są komórkowe elementy krwi. W skład tychże elementów wchodzą czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi. Osocze przenosi również proteiny, które bronią organizm przed różnego rodzaju infekcjami (przeciwciała), witaminy oraz inne proteiny, które pomagają w krzepnięciu krwi przy doznaniu jakiegoś urazu. W układzie krwionośnym znajduje się średnio 5,5 litra krwi. Taka ilość jest stałą, która zapewnia odpowiednie ciśnienie krwi, tak, aby mogła ona docierać do wszystkich tkanek i komórek ciała, zapewniając przy tym normalne funkcjonowanie organizmu oraz metabolizm energetyczny w całym cyklu życia jednostki.

Ciało jest bardzo wrażliwe na zmiany w ilości krwi (głównie zmiany ilości osocza), które mogą zostać wywołane odwodnieniem lub utratą krwi w przypadku doznania jakiegoś urazu lub właśnie w przypadku przeprowadzania poważnych operacji. Służby zajmujące się transfuzją krwi opracowały bardzo rzetelny system badań przesiewowych i bankowości krwi, który jest dostępny w razie potrzeby. Krew dzielona jest na poszczególne grupy krwi, z uwagi na specjalne substancje węglowodanowe, które mogą być obecne w krwinkach czerwonych. Najbardziej znane są antygeny A i B. Wszystkie antygeny są dziedziczone. W najszerszym ujęciu, grupy krwi dzielone są a A, B, AB i 0 (grupę 0 posiadają uniwersalni dawcy, natomiast posiadacze grupy AB są uniwersalnymi biorcami). Bardzo ważną podgrupą jest czynnik Rh danej grupy krwi.

Kiedy potrzebna jest krew dla konkretnego pacjenta, do banku krwi, wraz z prośbą o przesłanie danej grupy, przesyłana jest również próbka krwi tego pacjenta, tak, aby krew została krzyżowo dopasowana (próba krzyżowa). Krew poddana zostaje badaniu przesiewowemu, aby uniknąć przekazywania chorób wirusowych, zwłaszcza zapalenia wątroby typu B, zapalenia wątroby typu C oraz wirusa HIV. Osoby, które znajdywały się przez dany czas w strefie zagrożonej malarią nie mogą przez pewien okres czasu zostać dawcami krwi (długość czasu, w którym osoby te nie mogą oddać krwi, wyznaczana jest indywidualnie przez daną jednostkę pobierającą krew).

Możesz zapytać swojego chirurga o możliwość oddania własnej krwi z wyprzedzeniem, dla własnego użytku w dniu operacji, jeśli uważasz, że jest taka potrzeba (tzw. Autotransfuzja).

Artykuł Petera N. Landlessa i Allana R. Hadnysidesa z miesięcznika „Adventist World”

Tłumaczenie: Adam Kurz 10.02.2016